Dental Sealant

posted in: Knowledge | 0

dental-sealants1

​ทุกๆท่านคงไม่อยากเห็นแก้วตาดวงใจตัวน้อยๆ ของเราต้องมาร้องไห้อย่างทรมานทุกครั้งที่มาหาหมอฟัน เนื่องจากฟันผุ ต้องโดนอุดฟันหรือถอนฟัน นิรันดาเดนทัลมีเคล็ดลับดีๆ มาฝากครับ

การป้องกันฟันผุสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่
1. การทำความสะอาดช่องปาก
2. การใช้ฟลูออไรด์
3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
4. การเคลือบหลุมร่องฟัน
5. การพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม ฟลูออไรด์ สามารถลดฟันผุบนด้านเรียบได้สูง 70% แต่ ลดฟันผุบนด้านบดเคี้ยวได้เพียง 20% ฟันที่เหมาะกับการเคลือบหลุมได้แก่ ฟันที่มีรองหลุมลึก โผล่พ้นเหงือกแล้วและยังไม่ผุ วัสดุในการเคลือบมีหลายชนิดในท้องตลาดแต่ชนิดที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซิน เนื่องจาก มีความสำเร็จสูง ทั้งชนิดแข็งตัวปฏิกิริยาด้วยสารเคมี (Chemical cured) และ ชนิดเกิดปฏิกิริยาด้วยแสง (Light cured) โดยมีรายงานการศึกษาทางคลินิกระยะยาวจำนวนมากที่สนับสนุน ส่วนวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันประเภทอื่นๆ ยังมีการยึดติดต่ำหรือขาดการศึกษารองรับจึงยังไม่แนะนำให้ใช้ ชนิดที่เกิดปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากใช้เวลาเพียงแค่ 10 วินาทีวัสดุก็ยึดติดกับฟันได้แน่นสนิท ลดโอกาสการปนเปื้อนของน้ำลายได้มากกว่า ภายหลังเลือบหลุมร่องฟันก็ควรมาตรวจติดตามสภาพวัสดุ รวมถึงการX ray เพื่อวินิจฉัยฟันผุ เป็นระยะๆ หากพบมีการหลุดลองของวัสดุแม้เพียงบางส่วนก็ต้องทำการเคลือบใหม่ทันที เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามรถเปลี่ยนบรรยากาศการพาน้องมาพบคุณหมอฟันด้วยร้อยยิ้ม ได้โดยการใส่ใจเจ้าตัวน้อยให้มากขึ้นเพียงเล็กน้อยครับ