Orthognathic Surgery

posted in: Knowledge | 0

เป็นการปรับรูปหน้าอย่างถาวรร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาการบดเคี้ยวและการเรียงตัวของฟันที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ใบหน้าได้รูป สมปรารถนา ปัญหาการสบฟัน แบ่งได้สองประเภท โครงร่างกระดูก หรือ ตัวฟันเอง ในบางท่านแค่จัดการเรียงตัวของฟันก็เพียงพอทีจะได้รอยยิ้มพิมพ์ใจแล้ว ถ้ามีแต่ปัญหาของฟันอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นปัญหาที่โครงร่างกระดูกเกิดจากความไม่สมดุลย์ของขนาด รูปร่าง และตำแหน่งของกระดูกขากรรไกร ซึ่งโดยมากปัญหาการสบฟันมักมาเกิดร่วมกับใบหน้าที่ผิดรูป ทำให้การจัดฟันอย่างเดียวไม่สามารตอบโจทย์ได้ การผ่าตัดจึงเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน ทำไมต้องorthognathic surgery เนื่องจากปัญหาการสบฟันทำให้เกิดปัญหาในการย่อยอาหารซึ่งส่งผลโดยรวมกับสุขภาพท่านนั้นๆ ด้วย รวมทั้งฟันที่เบียดชิดแน่นเกินไปก็ทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากมีปัญหา หรือบางตัวอย่างเช่น การที่มีกรามล่างเล็กอาจส่งผลให้นอนกรน หรือหยุดหายไจขณะหลับได้ หรือบางท่านที่ริมฝีปากบนเล็ก ไม่สามารถคลุมฟันหน้าได้ ก็ส่งผลให้เกิดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้ ในบางครั้งการสบฟันที่ไม่ดีก็ส่งปัญหากับการพูด และอาการปวดกรามได้อีกด้วยด้วย ขั้นตอนการรักษา ภายหลังจากการตรวจช่องปาก รวมถึงการเตรียมช่องปาก และถอนฟันคุดออกแล้ว จะเริ่มด้วยการดัดฟันก่อน 18-24เดือน หลังจากนั้นจึงทำการผ่าตัด แล้วดัดฟันต่ออีกประมาณ 6 เดือน สุดท้ายบางซี่อาจจะต้องมีการทำฟันครอบหรือฝังรากเทียมเพื่อให้ได้รอยยิ้มที่โดดเด่นและรูปหน้าสมใจ ในบางท่านอาจจะต้องอาศัยศัลยแพทย์พลาสติกมาช่วยเติมเต็มหรือลดบางส่วนของรูปหน้าลงเพื่อให้ดูสมส่วนและน่ามองยิ่งขึ้น เป็นการปรับรูปหน้าอย่างถาวรร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาการบดเคี้ยวและการเรียงตัวของฟันที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ใบหน้าได้รูป สมปรารถนา … Continued